Planer
  • Få siden oplæst

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Høje-Taastrup Kommune

Byrådet skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Handlingsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside og byrådet skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. Handlingsplanen beskriver mål, tildelte ressourcer, målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen m.m. 

Læs Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Høje-Taastrup Kommune

Opdateret 19. april 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk