Planer
  • Få siden oplæst

Spildevandsplan

Spildevandsplan beskriver handlinger omkring rensning af spildevand

Høje-Taastrup Kommunes Spildevandsplan 2004-2007 er vedtaget i december 2003. Planen inddrager som noget nyt det åbne ukloakerede opland, hvor der på mange ejendomme skal ske forbedret spildevandsrensning af hensyn til de vandløb, der ikke kan opfylde målsætningen.

Planen er ikke tilgængelig elektronisk endnu og er i øjeblikket under revision. Læs mere om Høje-Taastrup Kommunes spildevandsplan.

Har du spørgsmål til spildevandsplanen kan du henvende dig til Kristine Thorsen via e-mail TMC eller på tlf. 43 59 12 77.

Opdateret 4. august 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk