Planer
  • Få siden oplæst

Sundhedsberedskabsplan

Selv om der er sket et voldsomt skybrud, it-nedbrud eller en farlig epidemi, skal Høje-Taastrup Kommune kunne yde den bedst mulige service til borgerne.

Selv om det sker sjældent – eller måske aldrig sker - så skal kommunen være forberedt lige gyldigt, om krisen berører hjemmeplejen, byens kloaknet eller skolerne. 

Sundhedsberedskabsplanen beskriver, hvad der skal ske, hvis der opstår ekstraordinære situationer, som har betydning for borgerens helbred eller sundhed.

Med planen sikrer man, at der er overblik over, hvem der gør hvad, så kommunen kan reagere hurtigt ved større ulykker eller katastrofer, hvor den almindelige drift ikke er nok. Det er fx. planer for, hvordan vi akut udvider antallet af plejepladser og for, hvordan vi sikrer, at den rette information når de rette borgere. 

Sundhedsberedskabsplanen beskriver også, hvordan kommunen internt håndterer krisesituationer, og hvordan man samarbejder med andre beredskaber. 

Planen er en selvstændig del af Høje-Taastrup Kommunes samlede Beredskabsplan og kan blive sat i gang alene eller som en del af det øvrige beredskab.

Læs Sundhedsberedskabsplanen.

Det er pålagt alle kommuner at have en sundhedsberedskabsplan. Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har godkendt Sundhedsberedskabsplanen.

Sådan klarer du dig i varmen

Som et led i opdateringen af Sundhedsberedskabet, er der udformet en lang række gode råd til at håndtere varmen. Læs de gode råd ved at klikke på linket

Opdateret 20. juli 2018

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00