Planer
  • Få siden oplæst

Handlingsplan for reduktion af trafikstøj

Handlingsplan for trafikstøj beskriver indsats for reduktion af trafikstøj

Høje-Taastrup Kommunes Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget i juni 2013 af Byrådet.

Planen er et redskab til at synliggøre og prioritere kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger.

Planen er ”levende” og vil blive opdateret i takt med, at der gennemføres projekter, der reducerer trafikstøjen i boligområder, nye trafiktællinger, støjberegninger osv.

De støjdæmpende foranstaltninger vil blive gennemført i tæt dialog med de borgere, der bor langs de udvalgte vejstrækninger. Har du spørgsmål til planen, kan du henvende dig til Teknik- og Miljøcenter på mail TMC@htk.dk

Læs Høje-Taastrup Kommunes Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016.

Opdateret 7. juni 2018

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk