Planer
  • Få siden oplæst

Handlingsplan for reduktion af trafikstøj

Handlingsplan for trafikstøj beskriver indsats for reduktion af trafikstøj

Høje-Taastrup Kommunes Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget i juni 2013 af Byrådet.

Planen er et redskab til at synliggøre og prioritere kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger.

Planen er ”levende” og vil blive opdateret i takt med, at der gennemføres projekter, der reducerer trafikstøjen i boligområder, nye trafiktællinger, støjberegninger osv.

De støjdæmpende foranstaltninger vil blive gennemført i tæt dialog med de borgere, der bor langs de udvalgte vejstrækninger. Har du spørgsmål til planen, kan du henvende dig til miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon 43 59 12 73 eller mail LoneJo@htk.dk.

Læs Høje-Taastrup Kommunes Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016.

Opdateret 25. januar 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk