Planer
  • Få siden oplæst

Vandhandleplan

Høje-Taastrup Kommunen har den 25. august 2015 vedtaget Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplanen beskriver, hvordan kommunen har tænkt, at målene i statens vandplaner kan opnås. I Høje-Taastrup Kommune skal der primært gennemføres en indsats i forhold til vandindvindingens påvirkning af en vandløbsstrækning ved Nybølle Å. Kommunen har derfor indgået aftale med HOFOR om opfyldelse af dette indsatskrav.

Læs Vandhandleplan 2010-2015 for Høje-Taastrup Kommune.

Har du spørgsmål til planen, kan du henvende dig til miljø- og kemiingeniør Anja Kiel Groth på 43 59 12 78 eller på mail TMC@htk.dk.

Opdateret 19. april 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk