Grøn Kvalitetshåndbog

Grøn Kvalitetshåndbog er kvalitets og ydelsesbeskrivelser for Høje-Taastrup Kommunes grønne arealer.

Natur i Høje-Taastrup Kommune
Læs Grøn Kvalitetshåndbog.


I Høje-Taastrup Kommune findes i alt omkring 450 ha. grønne områder fordelt på offentlige rekreative arealer, idrætsanlæg, institutioner og vejbeplantninger.

Grøn Kvalitetshåndbog er gældende for alle kommunens arealer og ejendomme, både kommunale og selvejende institutioner. Den beskriver de standarder og kvaliteter, kommunen plejer og vedligeholder efter.