Spørgsmålstegn

Kontakt os

Driftsbyen

Telefon: 43 59 11 00

Se åbningstider

e-mail: driftsby@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Lervangen 35D, 2630 Taastrup

 

Grøn planlægning

Når vi arbejder på at udvikle og optimere byernes grønne og blå struktur, er det med henblik på at skabe levende byer, der understøtter byens liv og bevægelse og oplevelsen af kort vej mellem bolig og rekreativ oplevelse.

Høje-Taastrup Kommune har en Natur- og Friluftspolitik. Politikken er opdelt i tre kapitler: Natur, Friluftsliv og Byer. Parker og byrum går ind under byer.

Nærheden til grønne og blå områder har afgørende betydning for borgernes livskvalitet, sundhed og almene velbefindende. Byens rum fungerer som social løftestang og skal hvor muligt planlægges via samskabelse og lokal involvering. Målet er at skabe ejerskab og tilhørsforhold gennem naturfællesskaber.

Det kan være svært at få plads til nye, grønne områder i den tætte by, og det er derfor vigtigt at eksisterende grønne og blå strukturer fastholdes og kvaliteten højnes. I byudviklings- og omdannelsesprojekter skal eksisterende natur og nye grønne rum indtænkes for mødesteder og aktiviteter, fællesskab og rekreation.

Kommunens målsætninger for byens parker og byrum er:

  • Den skal bidrage til fysisk aktivitet og sundhed hos borgerne
  • Skabe mødesteder for byens borgere og besøgende
  • Skabe balance mellem byudvikling, infrastruktur og bynatur
  • Fungere som et brand og trækplaster for både bosætning og erhvervsudvikling
  • Den skal være et vigtigt reservoirer for dyr, planter og vand
  • Sikre høj biodiversitet og bæredygtig anlæg og drift
  • Forbinde byen funktionelt og visuelt

FN's verdensmål

Høje-Taastrup Kommunes fokus på grøn og blå struktur i byen, understøtter Verdensmål nr. 11 om ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, mål nr. 15 om ”Livet på land” og mål nr. 17 om ”Partnerskaber for handling ”.

Hvorfor er parker og byrum så vigtige?

Luk alle
Udfold alle