Kontakt os

Økonomicenter

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 10 00

e-mail: oekonomiogdigitalisering@htk.dk

Indkøbsstrategi

Høje-Taastrup Kommunes Indkøbspolitik er erstattet af en indkøbsstrategi. Strategien er vedtaget af kommunens direktion. Strategien har tre overordnede fokusområder.

Høje-Taastrup Kommune køber hvert år ind for mere end en milliard kroner. Derfor har vi som kommune et stort ansvar for, at de indkøb der foretages, er værdiskabende for kommunens borgere. Vi sikrer at pengene bruges klogest muligt, ikke bare ved at få den bedste pris og kvalitet, men også ved at stille krav til vores leverandører.

Med denne strategi sætter Høje-Taastrup Kommune retning for at indkøb af varer og tjenesteydelser foretages effektivt, professionelt og ansvarligt, samt med størst mulig fokus på bæredygtighed.

Indkøbsstrategien giver borgere, medarbejdere, nuværende og potentielle leverandører et overblik over kommunens værdier og beslutninger på indkøbsområdet.
Strategien er ledsaget af en handlingsplan, som beskriver en overordnet vej til realisering af strategiens målsætninger.

Effektive indkøb sker ikke af sig selv. Det kræver et kontinuerligt ledelsesfokus, når en hel organisation skal købe effektivt og fornuftigt ind. Det er i sidste ende de enkelte indkøbere på skoler, dagtilbud og plejecentre, der foretager de konkrete indkøb, men det er ledelsen, der skal udstikke tydelige rammer for, hvordan man generelt køber ind i Høje-Taastrup Kommune.

Strategien medvirker til at gøre det overskueligt og klart for alle indkøbsansvarlige at:

  • indkøb afspejler byrådets beslutninger
  • indkøb foretages klogt og rationelt
  • indkøb organiseres så optimalt og professionelt som muligt
  • indkøbsfagligheden sættes i spil i formelle samarbejder på de store udgiftsområder
  • der sker en vedvarende og systematisk kontraktopfølgning på indgåede kontrakter ud fra udvalgte kriterier
  • ledelsesinformation om indkøb er til rådighed for de budgetansvarlige

Team Indkøb og Udbud har et vedvarende ansvar for at sikre de bedste indkøbsaftaler. Derfor er det afgørende vigtigt, at kommunens indkøb udvikles i samarbejde med både interne og eksterne interessenter, og at indkøbsfagligheden indtænkes som en naturlig del af den kommunale kerneforretning.

Strategien understøtter en hensigtsmæssig og effektiv disponering med henblik på at skabe råderum i økonomien for kommunen som helhed, og medvirke til at opfylde kommunens ambitiøse klimamål.

Indkøbsstrategien fastlægger de overordnede principper og retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder.
Strategien omfatter alle former for indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver og gælder for samtlige områder, institutioner m.fl. i Høje-Taastrup Kommune. Selvejende institutioner og § 60 virksomheder er dog ikke omfattet af strategien.

Du kan læse kommunens strategi i sin helhed her.