Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Plan og Byg

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 02

e-mail: tmc@htk.dk

Kvalitetsledelse på teknik- og miljøområdet

Kvalitetsledelsessystemet blev implementeret i Teknik- og Miljøcenteret i 2009 og omfatter opgaveløsningen indenfor Plan & Byg samt Natur & Miljø.

Kvalitetsstyringssystemet blev implementeret i Teknik- og Miljøcenteret i 2009 og omfatter opgaveløsningen indenfor Plan & Byg samt Natur & Miljø.

Teknik og Miljøcentret er certificeret efter DS/EN ISO 9001, og opfylder krav til et kommunalt kvalitetsstyringssystem for sagsbehandling på natur- og miljøområdet jf. tidligere lov nr. 506 af 7. juni 2006. Loven er i 2013 blevet ophævet, men Teknik- og Miljøcentret har besluttet at fortsætte arbejdet med kvalitetsstyringssystemet.

Se Certifikat gældende for forvaltning af lovgivning vedrørende natur, miljø, byg og plan 2018-2021

Systemet er beskrevet i kvalitetshåndbogen, der er med til at øge ensartethed og kvalitet af sagsbehandlingen.

Kvalitetsledelsessystemet forholder sig ikke til kommunens faglige vurderinger og skøn, men alene sikrer, at afgørelser udføres på samme måde hver gang. Sagsbehandlingen dokumenteres og kontrolleres ud fra de gældende procedurer, og resultatet af gennemgangen offentliggøres én gang årligt.

Et væsentligt element i sikringen af den faglige kvalitet i opgaveløsningen er, at kommunen råder over tilstrækkelige kompetencer. Alternativt tilkøbes kompetencerne hos eksterne leverandører.

Systemets funktionalitet evalueres årligt gennem ekstern audits foretaget af DS Certificering. Auditresultater - offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Der kan søges aktindsigt i kvalitetsstyringssystemets procedurer. Der gælder de almindelige regler for aktindsigt.

Læs Kvalitetspolitik for Teknik- og Miljøcenteret.

Luk alle
Udfold alle