Strategi for træer

Med Strategi for træer er det målet at prioritere træer og træpleje.

Træer er arkitektoniske og rumlige elementer og de er med til at give liv, identitet og karakter. De skaber kontinuitet mellem land og by og giver mange oplevelser gennem årstidernes skiften - og deres individuelle særpræg og skønhed.

Træerne spiller en afgørende rolle for de visuelle sammenhænge og er af stor betydning for et områdes miljø og karakter. Træerne bidrager med en ekstra dimension og kvalitet. Men for at de kan udvikle sig til naturlige og sunde træer, kræver det, at vækstbetingelserne er til stede.

Træerne skal derfor sikres de bedst mulige betingelser. Bestande af træer inden for forskellige grønne områder kan være lige så forskellige som de enkelte områder. I landlige områder kan traditionelle, hjemmehørende træer, der er en del af kulturlandskabet, give en lokal identitet og historisk kontinuitet, mens eksempelvis eksotiske træer kan bryde kontinuiteten ved deres iøjnefaldende karakterer i parker og grønne områder.

Når træerne indgår i byplanlægningen fra start, skal de kunne bidrage til harmonisk byudvikling og en helhedsorienteret sammenhæng mellem by og land.

Luk alle
Udfold alle