Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Plan og Byg

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 02

e-mail: tmc@htk.dk

Kommuneplan

Kommuneplanen er en langsigtet plan for udvikling af arealer, infrastruktur m.v.

Kommuneplan 2014 er den seneste kommuneplan og er vedtaget af Byrådet. Kommuneplan 2014 blev offentliggjort d. 11. november 2014 på kommunens høringsportal, i lokalavisen og på Plandata.dk.

Se Kommunalplan 2014

Planen rummer Kommunens vejplan og ledsages af en sundheds- og miljøvurdering, en sammenfattende redegørelse om miljø, samt en redegørelse for planens forudsætninger.

I den digitale plan er der link til oplysninger om høringssvarene, hvidbog over disse, samt Byrådets vedtagelse af planen. I den digitale plan kan du også finde pdf-filer af planen.

Læs mere om kommuneplanen i den digitale plan.

Kommuneplan 2014 afløser Kommuneplan 2010  og tillæg til denne.

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlæggere Line Berglund Petersen på LinePe@htk.dk eller Mette Hultqvist Jørgensen på MetteJoe@htk.dk

Luk alle
Udfold alle