Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Plan og Byg

Telefon: 43 59 12 02

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Kommuneplan

Kommuneplanen er grundlaget for den fysiske planlægning i Høje-Taastrup Kommune. Kommuneplan 2021 er den gældende kommuneplan.

Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år og sætter retningen for den fysiske udvikling i Høje-Taastrup Kommune i en 12-årig periode. Her kan borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre orientere sig om Byrådets mål for kommunens udvikling og hvordan arealerne må anvendes. Kommuneplanen sætter rammerne for hvordan byerne skal vokse, butiksudvikling, erhvervsudvikling, trafikbetjening, naturbeskyttelse, klimatilpasning og mange andre emner.

Du kan se Høje-Taastrup Kommuneplan 2021 her.

Har du spørgsmål, kan du kontakte byplanlæggere Line Berglund Petersen linepe@htk.dk eller Mette Hultqvist Jørgensen mettejoe@htk.dk.