Spørgsmålstegn

Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Plan og Byg

Telefon: 43 59 12 02

Se åbningstider

e-mail: tmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Fløng

Se lokalplaner gældende for Fløng.

Byplan 5-01 for et område beliggende nord for motorvejen, vest for motorvejstilslutning ved Hedevej og syg for Magnoliavej

Byplan 5-02 for et område i Fløng Landsby samt de bebyggede arealer nord og syd herfor

Byplan 5-03for et område i Fløng begrænset af Hedevej, Sønderled, sogneskellet mellem Fløng og Høje Taastrup samt Holbækmotorvejen

Byplan 5-04 for et område beliggende øst for Hedevej, nord for Sønderled og syd for Fløng landsby

Byplan 5-05 for et område begrænset mod nord af Nørreled, mod øst af sogneskellet mellem Fløng og Høje Taastrup, mod syd af Sønderled samt mod vest af eksisterende åben/lav bebyggelse

Lokalplan 5.05.2 for et område i den nord-østlige del af Fløng

Byplan 5-06 for et område afgrænset mod syd af motorvejen, mod vest af Vesterled, mod nord ad Nørreled og mod øst af eksisterende boligområder  

Lokalplan 5.06.1 for et område ved Vesterled, Fløng Byvej og Marbjerg Byvej

Lokalplan 5.06.2 for et område syd for Fløng Byvej 

Lokalplan 5.06.3 for et område ved Sønderled  

Lokalplan 5.06.4 for et område syd-vest for Ildtornvej - Fløng

Lokalplan 5.06.5 for Sognehus ved Fløng Kirke

Lokalplan 5.07 for en ejendom syd for Marbjerg By   

Lokalplan 5.07.1 for Marbjerg landsby  

Lokalplan 5.08 for et område mellem Kallerupparken og Østerled  

Lokalplan 5.09.1 for et område øst for Kallerupvej og nord for Holbækmotorvejen ved Baldersbrønde  

Lokalplan 5.11 for et område syd-vest for Ildtornvej

Lokalplan 5.12 for Kallerup Renseanlæg - udvidelse af biologisk slamanlæg

Lokalplan 5.14 for solfangeranlæg i landzone vest for Vesterled i Fløng

Lokalplan 5.15 for kolonihaveområdet, OF Møllehøj ved Kallerupvej