Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Plan og Byg

Telefon: 43 59 12 02

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Hedehusene og Baldersbrønde

Se hvilke lokalplaner, der gælder for Hedehusene og Baldersbrønde.

Byplan 4.02 for et område mellem Hovedgaden og jernbanen 

Lokalplan 4.02.1 for Hovedgaden 542

Byplan 4-03 for et område nord for jernbanen

Lokalplan 4.03.1 for et område øst for Fløngvej ved Stenalderen nord for jernbanen  

Lokalplan 4.03.2 for et område ved Stenalderen, øst for Fløngvej   

Lokalplan 4.04 for et område syd for Industrivej og øst for Brandhøjgårdsvej  

Lokalplan 4.04.1 for er område syd for Industrivej  

Lokalplan 4.04.2 for et område i det sydlige Hedehusene afgrænset af Brandhøjgårdsvej, Stenbuen og Reerslev 

Lokalplan 4.05 for et område mellem Charlotteager og Charlottegårdsvej 

Lokalplan 4.05.1 for et område nord for Charlottegårdsvej, mellem Baldersstien og Charlotteskolen 

Lokalplan 4.05.1.1 for et område ved Charlottegårdsvej, vest for Baldersstien, syd for Charlottegården 

Byplan 4-06 for området Charlottegård

Byplan 4-06-1 for et areal mellem Charlottegårdsvej og jernbanen 

Byplan 4-06-2 for Rafteager/Roskildevej 

Byplan 4-06-3 for Hørager, Bomager, Topager 

Lokalplan 4.06.3.1 for et område i Baldersbrønde syd for Roskildevej og øst for Charlotteager 

Lokalplan 4.06.4 for et område mellem Roskildevej og Charlotteager 

Lokalplan 4.06.5 for et område Charlotteager Gård, syd for Roskildevej 

Lokalplan 4.06.6 for Baldersbo Plejecenter i Hedehusene 

Lokalplan 4.06.7 for Kulturhus ved Hedehushallen  

Lokalplan 4.06.8 for et kulturhus samt Tennishallen og Hedehushallen

Lokalplan 4.07 for et område vest for Vesterled mellem Hovedgaden og jernbanen 

Lokalplan 4.07.1 for et område mellem jernbanen og Hovedgaden

Lokalplan 4.07.2 for et område vest for Vesterled mellem jernbanen og Hovedgaden 

Lokalplan 4.07.3 for er område umiddelbart vest for Vesterled, mellem jernbanen og Hovedgaden 

Lokalplan 4.07.4 for et område mellem jernbanen og Hovedgaden 

Lokalplan 4.08 for et område i Baldersbrønde mellem Roskildevej og Charlotteager  

Byplan 4-11 for et område afgrænset af Kallerupvej, motorvej og Hovedgaden 

Lokalplan 4.11.3 for et område beliggende på det østlige hjørne af Hovedgaden og Kallerupvej

Byplan 4-12 for Hedekæret

Byplan 4-13 for et område omkring Frihedsvej, Hulkærvej, Maglehøjvej samt den nordlige del af Thorstensvej, Stationsvej og Skolevej 

Lokalplan 4.15.1 for Baldersbrønde landsby, afgrænset af Holbækmotorvejen, Roskildevej og transportkorridoren M5

 Lokalplan 4.15.1.1 for et område i Baldersbrønde, nord for Baldersbrøndegade syd for Holbækmotorveje 

Lokalplan 4.15.1.2 for et område i Baldersbrønde, på hjørnet af Roskildevej og Baldersbuen

Lokalplan 4.16 for et område syd for jernbanen, øst for Brandhøjgårdsvej og nord for idrætsparken

Lokalplan 4.16.1 for et område ved Reerslevvej

Lokalplan 4.16.2 for et område vest for Brandhøjgårdsvej 

Lokalplan 4.16.3 for et område mellem Brandhøjgårdsvej og Reerslevvej

Lokalplan 4.16.4 for et område mellem Ildvænget og Reerslevvej 

Lokalplan 4.16.5 for Flintevænget

Lokalplan 4.16.6 for et område mellem P. Mortensensvej og Knudsvej

Lokalplan 4.16.7 for støjskærm ved Brandhøjgårdsvej 

Lokalplan 4.16.8 for Brandvænget

Lokalplan 4.17 for Stenmøllen

Byplan 4-18 for et område beliggende omkring Hovedgaden mellem Kallerupvej og Vesterkøb

Lokalplan 4.18.4 for det østlige hjørne af Hovedgaden og Hotelvej

Lokalplan 4.18.5 for det vestlige hjørne af Hovedgaden og Hotelvej

Lokalplan 4.18.6 for et område syd for Hotelvej

Lokalplan 4.18.8 for stationsforpladsen i Hedehusene

Lokalplan 4.18.9 for Hedegårdscentret beliggende nord for Hovedgaden 

Lokalplan 4.18.10 for Vesterkøb 8

Lokalplan 4.18.13 for et område vest for stationsforpladsen

Lokalplan 4.18.14 for et område beliggende på det vestlige hjørne af Hovedgaden og Kallerupvej i Hedehusene

Lokalplan 4.19 for det nord-østlige Hedeland

Lokalplan 4.19.1 for Hedehusgården, Hedeland

Lokalplan 4.19.2 for Haveforeningen Brandhøj

Lokalplan 4.20 for Vesterled - Syd

Lokalplan 4.20.1 for Stenalderen/Vesterled

Lokalplan 4.21 for Beredskabsvej nord for Hedeland

Lokalplan 4.22 for skydebanearealet

Lokalplan 4.23 for Guldalderen Nord for jernbanen vest for Vesterled

Lokalplan 4.24 for et område øst for Hedelandsvej og syd for Hovedgaden 

Lokalplan 4.25 for Hedevej 15

Lokalplan 4.26 for Fritidscenteret Hedehuset, vest for Hedevolden, mellem Hovedgaden og jernbanen

Lokalplan 4.26.1 for boligbebyggelse ved Ansgarkirken i Hedehusene

Lokalplan 4.27.1 for Teglstenen ved Reerslevvej 

Lokalplan 4.29 for Brøndvej 4 B

Lokalplan 4.30.1 for et område afgrænset af Hovedgaden, Vesterkøb og Tværvej i Hedehusene

Lokalplan 4.31 for et område i Hedehusene beliggende mellem Baldersbuen, Roskildevej og Charlotteager

Lokalplan 4.32 for erhvervsområde ved Beredskabsvej i det vestlige Hedehusene syd for Hovedgaden og nord for Hedeland

Lokalplan 4.33 for et boligområde øst for Charlotteager i Hedehusene mellem Baldersbuen og Charlottegårdsvej

Lokalplan 4.36 for erhvervsområde Guldalderen Vest i Hedehusene

Lokalplan 4.38 for spejderhytte ved Hedehushallen

Lokalplan 4.39 for rækkehusbebyggelser ved Charlotteager

Lokalplan 4.40 for Jasonsminde Erhvervsområde, Hovedgaden

Lokalplan 4.41 for Nymølle

Lokalplan 4.42 for boligområde i Nærheden

Lokalplan 4.42.1 for offentlige formål, springcenter i Hedehusene, Nærheden

Lokalplan 4.42.2 for boligbebyggelse i Nærheden

Lokalplan 4.42.9 for et område til etageboliger og rækkehuse i Nærheden

Lokalplan 4.42.3 for Læringshuset i Nærheden

Lokalplan 4.42.4 for boliger og butik i Nærheden

Lokalplan 4.42.6 for boliger, Søparken, Nærheden

Lokalplan 4.42.7 for etageboligbebyggelse og parkeringshus i Nærheden

Lokalplan 4.42.8 for etageboligbebyggelse, fælleshus og parkeringshus i Nærheden

Lokalplan 4.42.10 for boliger, Salamanderhusene i Nærheden

Lokalplan 4.42.11 for boligbebyggelse, Lynghaven, i Nærheden

Lokalplan 4.42.12 for boligbebyggelse og P-hus i Nærheden

Lokalplan 4.42.13 for boliger, Søbakken i Nærheden

Lokalplan 4.42.14 for etagebebyggelse og rækkehuse i Nærheden

Lokalplan 4.42.15 for boligbebyggelse og P-hus i Nærheden

Lokalplan 4.42.16 for parkeringshus i Nærheden

Lokalplan 4.42.17 for etagebolig i Nærheden

Lokalplan 4.42.18 for etageboliger og rækkehuse i Nærheden

Lokalplan 4.42.20 for etageboliger Svanegade i Nærheden

Lokalplan 4.42.21 for etageboliger og rækkehuse i Nærheden

Lokalplan 4.42.22 for boligbebyggelse i Nærheden

Lokalplan 4.42.23 for boliger i  Nærheden

Lokalplan 4.42.24 for boligbebyggelse i Nærheden

Lokalplan 4.43 for parcelhusbebyggelse ved Mølleager i det østlige Hedehusene

Lokalplan 4.44 for bro mellem Hedehusene og Nærheden

Lokalplan 4.45 for Industribyen i Hedehusene

Lokalplan 4.46 for Hovedgaden 500 i Hedehusene

Lokalplan 4.48 for administration til transport- og logistikerhverv, Hedelandsvej Syd