Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Plan og Byg

Telefon: 43 59 12 02

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Lokalplaner for Taastrup

Se lokalplaner gældende for Taastrup.

Byplan 1-01 for et område syd for Roskildevej, nord for Kirkevej, øst for Selsmosevej og nord for Tåstrupgårdsvej  (857 kb)

Lokalplan 1.01.5 for Taastrup Nykirke beliggende på hjørnet af Køgevej og Kirkevej 

Lokalplan 1.01.7.1 beliggende i Taastrup ud til Køgevej mellem Kingosvej og Ingemannsvej

Lokalplan 1.01.8.1 for et område mellem Brorsonsvej, Kirkevej og Selsmosevej

Lokalplan 1.01.7.1 for Hvidesten, Taastrup Hovedgade

Lokalplan 1.01.8.1 for hotel ved Selsmosen

Lokalplan 1.01.9 for Køgevej 10-12

Lokalplan 1.01.9.1 for beboelse og erhverv på Taastrup Hovedgade 10A og 12

Lokalplan 1.01.10 for et område beliggende mellem Taastrup Nykirkes kirkegårdsareal og Køgevej 

Lokalplan 1.01.11 for et område i Taastrup over for stationen på nordsiden af Kirkevej 

Lokalplan 1.01.12 for fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken 

Byplan 1-02 for et område syd for Høje Taastrup Vej og øst for Køgevej 

Lokalplan 1.02.1 for et område på hjørnet af Høje Taastrup Vej og Pælestykkerne 

Lokalplan 1.02.2 for Taastrup Hovedgade 140

Byplan 1-03 for området Rugvænget mellem jernbanen og Høje Taastrup Vej  

Lokalplan 1.03.3 for et område mellem Høje Taastrup Vej og Rugvænget 

Lokalplan 1.03.4 for Rugvænget og Kuldyssen

Lokalplan 1.03.5 for Rugvænget 1-5

Byplan 1-04 for området mellem jernbanen og Dorphs Allé vest for Lærkevej og øst for Elme Allé  

Lokalplan 1.04.1 for et område syd for Parkvej, nord for eksisterende bolig bebyggelse ved Zeniavej 

 Lokalplan 1.04.2 for området er beliggende øst for Lipperts Hotel ved hjørnet af Parkvej og Marievej 

Byplan 1-05 for et område mellem Roskildevej og jernbanen øst for Køgevej 

Lokalplan 1.05.1 for området Lykkens Gave syd for Roskildevej 

Lokalplan 1.05.3 for et område på hjørnet af Køgevej og Roskildevej

Byplan 1-06 for Kuldyssen - et område øst for Hveen Boulevard mellem jernbanen og Høje Taastrup vej 

Byplan 1-07 for et område syd for banen, vest for Mølleholmen, nord for Enghavevej, Elme Allé og Lærkevej 

Lokalplan 1.07.1 for et område omkring den sydlige del af Bogfinkevej og Spurvevej 

Lokalplan 1.07.2 for rækkehusbebyggelse på Solsortsvej syd for Taastrup Menighedshus

Lokalplan 1.07.3 for et oe med boliger og daginstitution ved Parkvej 

Byplan 1-08 for e større område nord for Roskildevej, mellem Selsmosevej og Hveen Boulevard 

Lokalplan 1.08.1 for e område øst for Selsmoseskolen ved Taastrupgårdsvej 

Lokalplan 1.08.2 for Taastrupgårdsvej

Lokalplan 1.08.3 for Børne- og Kulturhuset i Taastrupgård

Byplan 1-09 for e område mellem Køge Landevej, Jernbane Allé, Ludvig Hegners Allé og Ibsensvej 

Byplan 1-10 for e område nord for Roskildevej, syd for Holbækmotorvejen, øst for Hveen Boulevard og vest for Vridsløsemaglevej 

Lokalplan 1.10.5 for e område ved Jens Andersens Vænge, syd for Hørskætten, vest for Vridsløsemaglevej 

Lokalplan 1.10.7 for e område beliggende mellem Holbæk-motorvejen og Hørskætten i Klovtofte 

Lokalplan 1.10.10 for e område beliggende mellem Taastrup Nykirkes kirkegårdsareal og Køgevej

Lokalplan 1.10.11 for e område i Klovtofte ved Husby Allé

Lokalplan 1.10.13 for et areal ved Dybendalsvænget i Taastrup nord for Roskildevej 

Lokalplan 1.10.14 regional detailhandel i området ved IKEA, Taastrup

Lokalplan 1.10.16 for et område beliggende nord for Helgeshøj Allé mellem Hveen Boulevard og Dybendal Allé

Lokalplan 1.10.17 for Mårkærvej 4 og 6

Lokalplan 1.10.19 for Roskildevej 338

Byplan 1-11 for et område på hjørnet af Husmandsvej og Køgevej 

Lokalplan 1.11.1 for et område syd for kirkegårdsarealet ved Rønnevang Kirke, øst for Sankt Bendts Allé 

Lokalplan 1.11.2 for et område ved Husmandsvej

Lokalplan 1.11.3 for et område ved Sydvestvej 

Lokalplan 1.11.4 for et område nord for Husmandsvej på hjørnet ved Køgevej

Lokalplan 1.11.5 for et område mellem Sankt Bendts Allé og Køgevej 

Byplan 1-14 for et område mellem Hveen Boulevard, Husmandsvej, Køgevej og Sydskellet

Lokalplan 1.14.1 for Taastrup Hovedgade 164

Byplan 1-15 for et område beliggende øst for Mølleholmen, nord for Lindetoften

Lokalplan 1.15.1 for et område øst for Mølleholmen mellem Blåkildestien og bebyggelsen ved Rødhøjgårdsvej 

Lokalplan 1.16.2 for et område omkring Køgevej

Lokalplan 1.16.2.1 for et område ved Dorphs Allé og Lindevej

Lokalplan 1.16.2.2 for et område ved Gasværksvej øst for dommerkontoret på Køgevej 

Byplan 1-19 for et område ved Enighedsvej, Valbyvej, Linde-vej og Skolevej 

Lokalplan 1.19.1 for Valbyvej 20 i Taastrup 

Byplan 1-21 for et område syd for Skolevej, vest for Åstræde, nord for Rugkærgårdsvej og øst for Køgevej

Lokalplan 1.21.4 for boligbyggeri på Bambolagrunden, Skolevej i Taastrup

Byplan 1-22 for et område syd for jernbanen, vest for Kastanievej og Vesterparken, nord for HøjeTaastrupvej og øst for ejerlavsgrænsen mellem Høje Taastrup by og Taastrup Valby

Lokalplan 1.22.2 for et område ved Gasværksvej - Vandtårnsparken  

Lokalplan 1.23 for et område mellem Rønnevangscentret og Rønnevangskirkegårdens nordlige del 

Lokalplan 1.24.3 for et område nord for jernbanen på den østlige side af Køgevej 

Byplan 1-25 for et område nord for jernbanen og Taastrup Have, vest for Selsmosevej, syd for Kirkevej 

Byplan 1.25.2 for Taastrup Stationscenter

Lokalplan 1.25.3 for Taastrup Stationscenter

Byplan 1-26 for et område omkring Dorphs Allé mellem Østerparken og Elme Allé 

Lokalplan 1.26.3 for et område på hjørnet af Dorphs Allé og Elme Allé 

Lokalplan 1.26.4 for et område på Dorphs Allé 

Lokalplan 1.26.6 for et område ved Dorphs Alle, Valbyvej, Østerparken og Elme Alle

Lokalplan 1.27 for et område ved Rugkærgårdsvej vest for Valbyvej 

Lokalplan 1.29 for en stiforbindelse langs motorvejen øst for Rødhøjgårdsvej bebyggelsen

Byplan 1-30 for Rolighedsvej - Nyhøjsvejkvarteret, øst for Køgevej, nord for Sydskellet 

Lokalplan 1.31 for et område nord for Roskildevej, øst for Holbækmotorvejen i Klovtofte 

Byplan 1-32 for den gamle Taastrup-Valby landsby afgrænset af Valbyvej, Valby Sidegade, Enghavevej og Rugkærgårdsvej

Lokalplan 1.32.1 for boliger ved Skolevej 34-36

Lokalplan 1.33 for et område ved Rønnevang  

Lokalplan 1.35 for et område ved Vesterparken, mellem Fredensvej og Ahornvej

Lokalplan 1.35.2 for Fredensvej 14

Lokalplan 1.36 for et område afgrænset af Roskildevej, Hørskætten og Holbækmotorvejen 

Lokalplan 1.36.1 i Klovtofte afgrænset af Roskildevej, Hørskætten og Holbækmotorvejen 

Lokalplan 1.36.2 for Klovtoftegårdsområde

Lokalplan 1.37 for et område mellem Taastrupgårdsvej, Roskildevej og Hveen Boulevard

Lokalplan 1.38 for et område på hjørnet af Højgårdstoften / Rugkærgårdsvej vest for Blåkildegård 

Lokalplan 1.39 for et område mellem Køgevej, Solvænget og Røjlevej

Lokalplan 1.40 for et område på hjørnet af Hørskætten og Roskildevej 

Lokalplan 1.41 for et område ved Havetoften 

Lokalplan 1.42 for et område ved Blåkildecentret mellem Rugkærgårdsvej og Vejtoften 

Lokalplan 1.45 for et område på Valby Sidegade

Lokalplan 1.46 for et område ved Blåkildevej

Lokalplan 1.47 for et område mellem Roskildevej og Taastrupgårdsvej 

Lokalplan 1.49 for et 17,5 meter bredt bælte øst for Taastrup, langs motorvejen

Lokalplan 1.50 for Vallensbæk sø

Lokalplan 1.51.2 for bomiljø for hjemløse og offentlige institutioner 

Lokalplan 1.51.3 for boligområde ved Taastrup Hovedgade og Hveen Boulevard

Lokalplan 1.53 for seniorbofællesskab Mølleholmen i Taastrup 

Lokalplan 1.56 for Taastrup Bymidte, begrænset af Vesterparken og Østerparken, mod syd af Skolevej og Høje Taastrup Vej, mod nord af Taastrup Stationsforplads

Lokalplan 1.56.1 for Køgevej 109-111 samt Lindevej 2, som er en del af Taastrup Bymidte 

Lokalplan 1.56.3 for Taastrup Bymidte

Lokalplan 1.56.4 for et område afgrænset af Pile Allé, Taastrup Hovedgade og Høje Taastrup Vej

Lokalplan 1.56.6 for et område mellem Taastrup Hovedgade, Marievej og banen i Taastrup 

Lokalplan 1.56.8 for stationær stadeplads på Dorphs Allé

Lokalplan 1.56.9 for Taastrup Bymidte

Lokalplan 1.56.10 for Høje Taastrup Vej 2-6 Taastrup

Lokalplan 1.56.11 for Gasværksvej 1-3 og 9-17

Lokalplan 1.56.12 for Taastrup Hovedgade 86

Lokalplan 1.57 for et område ved Taastrup Station, afgrænset mod nord af jernbanen,mod østaf Marievej, mod syd af Østerparken og Vesterparken samt mod sydvest af Ahornvej

Lokalplan 1.58 for Henriksdal Plejecenter i Taastrup. Udbygning med ældreboliger

Lokalplan 1.61 for Seniorbofællesskab på det vestlige hjørne af Parkvej og Mølleholmen i Taastrup

Lokalplan 1.62 for et område der omfatter ejendommen Køgevej 24-26 

Lokalplan 1.63 for området afgrænset af Pile Allé, Vesterparken, Gasværksvej og Køgevej 

Lokalplan 1.64 for et område mellem Roskildevej og Taastrupgårdsvej 

Lokalplan 1.66 for Seniorboliger på Mølleholmen 

Lokalplan 1.68 for rækkehusbebyggelsen Røjlehaven

Lokalplan 1.69 for Egeparken

Lokalplan 1.70 for kirkeplads til Rønnevang Kirke

Lokalplan 1.71 for nyt bycenter ved Taastrup station

Lokalplan 1.72 for Plejecenter med tilhørende boliger i den tidligere Rønnevangsskole 

Lokalplan 1.73 for Mølleholmskolen, Mølleholmen i Taastrup

Lokalplan 1.75 for boligbebyggelsen Lindehaven

Lokalplan 1.78 for rekreativt område med regnvandssø og støjvold ved Sydskellet i Taastrup

Lokalplan 1.80 for boligområde ved Rolighedsvej og Nyhøjsvej 

Lokalplan 1.83 for Taastrup Torv og ny boligbebyggelse

Lokalplan 1.84 for Selsmoseområdet

Lokalplan 1.85 for Blåkildegård i Taastrup