Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Miljøtilsynsplan

Høje-Taastrup Kommunes Miljøtilsynsplan 2019-2023 beskriver det målrettede arbejde med at forebygge og afhjælpe forureningen fra kommunens husdyrbrug og virksomheder på en række væsentlige miljøområder, herunder jord- og grundvandsforurening, støj, luft, affald samt spildevand.

Nøgleordet for miljøarbejdet er at forebygge fremfor at rydde op, når uheldet er sket. Tilsynene udføres i positiv dialog og tæt samarbejde med virksomheder og husdyrbrug. I planlægning og tilrettelæggelse af tilsynene, anvender kommunen erfaringen fra de mange tidligere miljøtilsyn samt det lokale kendskab til væsentlige miljøproblemer.

Miljøtilsynsplanen indeholder en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder.

Udkast til miljøtilsynsplan har været offentliggjort på kommunens hjemmeside. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøtilsynsplanen.

Læs den gældende Miljøtilsynsplan 2019-2023 i Høje-Taastrup Kommune.