Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Natura 2000 Handleplan

Natura 2000-handleplan beskriver indsatsen inden for naturbeskyttelse

Den kommunale Natura 2000-handleplan beskriver, hvordan kommunen har tænkt, at målene i statens plan for Natura 2000-området Vasby Mose og Sengeløse Mose kan opnås. Den kommunale handleplan for 2. planperiode er gældende frem til udgangen af 2021, hvor næste planperiode træder i kraft.

I forbindelse med gennemførelsen af målene vil kommunen arbejde for en tæt dialog med de lodsejere, der bliver berørt af planen i første periode.

Læs den endeligt vedtagne kommunale Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose, 2016-2021.