Plan for det specialiserede socialområde for voksne

Social- og Arbejdsmarkedscentret i Høje-Taastrup Kommune arbejder målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne. 

Høje-Taastrup Kommunen oplever i disse år, i lighed med mange andre kommuner, en stigning i antallet af borgere med behov for specialiseret støtte, og at flere og flere får behov for stadig mere støtte. Det lægger pres på kommunens økonomi. Høje-Taastrup Kommunes Byråd vedtog derfor i september 2018 en ny Plan for det specialiserede socialområde for voksne, som skal udgøre en ramme for den samlede opgaveløsning i perioden 2018-2022.

Formålet med Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 er at opnå øget effekt af de faglige indsatser til voksne med særlige behov og dermed opnå mere selvstændighed for borgerne. Derved kan udgifterne på området reduceres. Planen bygger videre på de positive resultater af Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, og adskiller sig samtidig ved at den har et bredere sigte. Kommunens erfaring er, at der er mulighed for at få større effekt – og dermed kvalitet - af indsatsen, såfremt der er et tæt samspil på tværs af fagområder. Den nye Plan er således ikke kun Socialudvalgets Plan, men hele Byrådets plan for det specialiserede socialområde for voksne.

Målet med Planen er, at borgerne bliver så selvforsørgende og selvhjulpne som muligt ved at:

  • Forebygge at borgere får behov for specialiseret støtte eller behov for mere specialiseret støtte
  • Udvikle borgernes mestringsevne og dermed mindske deres støttebehov
  • Hjælpe borgerne videre til et liv uden specialiseret støtte, hvor det er muligt

Planen indeholder ni fokusområder som tilsammen skal bidrage til at indfri målene og fungere som et arbejdsprogram for opgaveløsningen i perioden.

Hvis du vil høre mere om Planen kan du kontakte:

Maja Sylow Pedersen, MajaPed@htk.dk, tlf: 21 71 88 25

Du kan hente planen for 2018-2022 her

Du kan hente planen for 2014-2018 her