Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 17

e-mail: tmc@htk.dk

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Læs kommunens kommunens indsats for bekæmpelse af rotter

Byrådet skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Handlingsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside og byrådet skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. Handlingsplanen beskriver mål, tildelte ressourcer, målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen m.m.

Læs Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Høje-Taastrup Kommune.