Børne- og ungepolitik

Uddannelse er afgørende for at fremtidssikre kommunen, da uddannelse er en væsentlig forudsætning for, at kommunens borgere kan få arbejde og tage ansvar for eget liv.

Kommunernes indsats på børne- og ungeområdet spiller en helt afgørende rolle for, at fremtidens samfund befolkes af dygtige og aktive borgere. Vores samfund er i rivende udvikling. Ikke mindst den teknologiske udvikling betyder, at der er både høje og nye krav til det, som vores børn og unge skal lære igennem deres liv og uddannelse. Med denne politik sætter Høje-Taastrup Kommune fokus på, at børn og unge skal rustes til at navigere i en kompleks og foranderlig verden.

Kommunens børn skal mødes med tryghed, inspiration, forundring, læring og leg. De skal have et fantastisk godt udgangspunkt for selv at forme sin tilværelse og klare sig i livet. Derfor skal vi skabe rammer for gode relationer, kreativitet, fordybelse mm, så vores børn og unge udvikler evner og handlekraft til at være aktive deltagere i fremtidens samfund.

Børne- og ungepolitikken har et særligt fokus på den første tid i barnets liv, da de tidlige år er helt afgørende for børns videre udvikling. Ikke mindst børnenes sprog og det tætte forældresamarbejde er i centrum.

Med temaet læringslyst hele børne- og ungelivet ønsker vi læringsmiljøer i både dagtilbud, skoler og fritidstilbud, der udvikler ’det 21. århundredes kompetencer’: Kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde. Vi ønsker institutioner, hvor børn og unge leger, bygger, idéudvikler og bruger deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at lære og udvikle sig.

I forlængelse heraf skal vores børn og unge have et større udbytte af folkeskolen. Med afsæt i nysgerrighed og læringslyst skal skolen i endnu højere grad motivere den enkelte til stærke og grundlæggende færdigheder i skolens fag og emner.

Et yderligere tema i Børne- og ungepolitikken er trivsel og fællesskaber. Vi skal, i tæt samarbejde med forældrene, sikre børn og unge trygge læringsmiljøer, der udvikler initiativ, fantasi og sociale kompetencer. Her er udviklingen af stærke kompetencer til samarbejde og samskabelse i fokus.

Endelig vil vi understøtte sammenhæng og helhed i børn og unges liv. I en omskiftelig verden er trygge rammer og overgange vigtige, men vi skal også åbne verden op med oplevelser og samarbejder i lokalmiljøet, med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet og andre.

Med den ny børne- og ungepolitik vil Byrådet fortsætte kommunens stærke fokus på den tidlige indsats som et helt afgørende afsæt for børns videre liv. Ligeledes sætter Byrådet fokus på at give vores børn og unge det allerbedste udgangspunkt for at blive aktive samfundsborgere. Jeg er sikker på, at politikken vil understøtte nye retninger for børne- og ungelivet, hvor vi i endnu højere grad udvikler alle børns potentialer og giver dem mod og kompetencer til at forme fremtiden.

På vegne af byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Find information om

Luk alle
Udfold alle