Boligpolitik 2021-2033

Sammen skaber vi rammerne om det gode liv

Høje-Taastrup Kommune har en fantastisk beliggenhed midt i Hovedstadsområdet med gode forbindelser til hele landet. Vi har fine naturområder og rekreative aktivitetsmuligheder. Et eksempel er Hedeland Naturpark, der med sit kuperede landskab danner rammer for en række friluftsaktiviteter. Høje-Taastrup Kommune er et godt sted at bo.

Som et af de få steder i Hovedstadsregionen har vi stadig plads til vækst. Her kan udvikles nye bydele, med boliger, arbejdspladser og grønne områder. Derfor vokser Høje-Taastrup Kommune og vi vil blive ved med at vokse i en årrække. Hvis du går en tur i Nærheden eller Høje Taastrup C. kan du se hvordan byen udvikler sig dag for dag.

Samtidig har vi igangsat store omdannelsesplaner i flere af de by- og boligområder, som blev etableret i 70’erne. De skal i højere grad matche de kommende generationers drøm om, hvad der er et attraktivt og godt sted at bo og leve. Arkitekturen skal være mindre ensformig og områderne skal have nye funktioner og en stærk identitet. Brede boulevarder og fysiske barrierer omdannes til boliggader og trygge forbindelser.  

Boligpolitikken handler om at skabe en velfungerende kommune. Derfor er boligpolitik også kommuneudvikling. Med boligpolitikken sætter Byrådet retningen for byudviklingen og for byomdannelserne. Boligpolitikken skal både bidrage til kommunes økonomiske fremgang og til at skabe social balance. Boligpolitikken vil skabe rammerne om det gode hverdags- og fritidsliv og samtidig bidrage til miljømæssig bæredygtighed og klimatilpasning.

Byrådet, Høje-Taastrup Kommune, januar 2021.

Find information om

Luk alle
Udfold alle