Kulturpolitik

Kultur spiller en helt afgørende rolle i vores samfund, både for menneskers personlige udvikling og for deres evne til at deltage som kompetente borgere i et demokratisk fællesskab.

Derfor er kulturen også et vigtigt område, som er på dagsorden i Høje-Taastrup Kommune. Vi har nogle stærke kulturinstitutioner: de tre kulturhuse, to biblioteker, Taastrup Teater- og Musikhus, Kulturskolerne (Musikskolen, Billedskolen & Dramaskolen), Kroppedal Museum og Opera Hedeland, som er kulturelle fyrtårne.

For nylig er der udarbejdet nye strategier for henholdsvis kulturhusene og bibliotekerne, som understøtter udviklingen af dynamiske kulturinstitutioner, der spiller en mere fremtrædende rolle i vores kulturliv.

Kultur kan også opleves udenfor på gader og i parker. I den forbindelse kan nævnes, at der er lavet en ambitiøs kortlægning af Hedehusenes industrikulturarv, som er blevet brugt i hele områdefornyelsen, herunder udvikling af Kulturparken i Hedehusene.

i har et frugtbart samarbejde i regi af Kulturelt Samråd og på tværs af foreninger, kulturinstitutioner og andre aktører, som gør, at vi er blevet gode til at løfte de kulturelle aktiviteter i flok. Sammen med andre tiltag skaber det momentum, og det griber vi med denne kulturpolitik.

På vegne af byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Find information om

Luk alle
Udfold alle