Udviklingsstrategi 2020-2032

Vækst, Aktivt Liv og Uddannelse – som borger i Høje-Taastrup Kommune skal du opleve den bedste hverdag - syv dage om ugen.

I de seneste år har Byrådet iværksat store forandringer i Høje-Taastrup Kommune. Ambitionen er, at Høje-Taastrup Kommune også i fremtiden skal være et attraktivt sted for nuværende og kommende borgere og virksomheder.

Udviklingen fortsætter de kommende år, hvor kommunens byer, veje og naturområder bygges, udvides, forskønnes og plejes. I den østlige del af kommunen begynder både Høje-Taastrup C og det regionale fritidsområde at tage form. Bygninger skyder op og veje bliver anlagt. Mod vest er der i Nærheden fuld fart på byggeriet af 3000 nye boliger, og samtidig forbedrer Hedeland løbende mulighederne for at udfolde et aktivt liv i det fri.

Sideløbende arbejder vi ufortrødent videre med at udvikle og forbedre kommunens kerneopgave – den borgernære service - hvor for eksempel fremtidens folkeskole er ved at tage form, vi bygger flere ældreboliger, styrker indsatsen overfor de unge og løbende indvier nye idrætsfaciliteter. Blot for at nævne nogle af de mange forandringer, som du allerede kan møde, hvis du begiver dig rundt i kommune til fods, på cykel eller i bil.

Kommunen vil desuden fortsat udvikle sin erhvervsservice, så virksomhederne også fremover oplever Høje-Taastrup som en stærk erhvervskommune. Det tiltrækker virksomheder, der skaber mange nye jobmuligheder for kommunens borgere. 

Byrådet ønsker at fastholde det høje ambitionsniveau for kommunen, og har derfor valgt at fortsætte med vækst, uddannelse og aktivt liv som bærende temaer i Udviklingsstrategi 2020 – 2032. Vi er nemlig godt på vej, men ikke helt i mål endnu. 

På vegne af Byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Udviklingsstrategien

Luk alle
Udfold alle

Vækst

Luk alle
Udfold alle

Uddannelse

Luk alle
Udfold alle

Aktivt Liv

Luk alle
Udfold alle

Om udviklingsstrategien

Luk alle
Udfold alle