Vækstpolitik 2018-2022

Vækst er vejen til velfærd, og Høje-Taastrup Kommune vil tilbyde de bedste rammer for et godt hverdagsliv for både nuværende og fremtidige borgere.

Høje-Taastrup Kommune er i rivende udvikling. En udvikling, som betyder flere lokale arbejdspladser, mange nye virksomheder som flytter til kommunen og ikke mindst flere nye Høje-Taastrup borgere.

Det har krævet en ihærdig og målrettet indsats at komme hertil. Vi har investeret målrettet i udviklingen af nye attraktive bydele med fokus på fællesskab, nytænkning i byggeriet og nærhed til natur og grønne områder. Med ambitiøse byudviklingsprojekter som Nærheden og Høje Taastrup C øger kommunen sit udbud af nye moderne boliger, der imødekommer fremtidens livsstil og boligbehov.

Vi har også arbejdet hårdt og fokuseret på at give virksomhederne den bedst mulige service, da vi ved, at virksomhederne er motor for vores velfærd. Hvis det går det godt for dem, så går det godt for os. Erhvervslivet har kvitteret for indsatsen med at placere Høje-Taastrup i top blandt landets bedste erhvervskommuner og bedst på Sjælland i Dansk Industris erhvervsklima analyse.

Vi har de seneste år cementeret vores erhvervsmæssige styrker indenfor blandt andet transport og finanssektoren, og det betyder at vi har kunnet kalde os Danmarksmester i jobvækst. Fra 2013 til 2017 er antallet af arbejdspladser i kommunen steget med over 9.000. Antallet er ikke kun steget på grund af, at de eksisterende virksomheder udvider og vokser, men i høj grad også fordi flere virksomheder vælger at flytte til Høje-Taastrup.

Vækst er vejen til velfærd, og Høje-Taastrup Kommune vil tilbyde de bedste rammer for et godt hverdagsliv for både nuværende og fremtidige borgere. Selvom det går godt på mange parametre, så er vi langt fra i mål endnu, og vi har fortsat høje ambitioner.

Vi vil tiltrække endnu flere borgere og gøre det attraktivt for nye virksomheder at slå sig ned her. Med Vækstpolitik 2018-2022 ønsker Byrådet at bygge videre på kommunens styrker og det fundament for vækst, som allerede er skabt samt stille skarpt på de indsatser, der skal sættes i værk for at væksten fortsætter.

I Vækstpolitik 2018-2022 fokuserer vi derfor på at udvikle attraktive byer, som tilbyder en god ramme for hverdagslivet for kommunens nuværende borgere, og som samtidig kan tiltrække nye borgere, som følge af den spændende arkitektur i byen, de kulturelle oplevelser og grønne områder, som byerne i Høje-Taastrup også tilbyder. Vi skal være stolte af at bo i Høje-Taastrup Kommune, og det skal være en positiv oplevelse at besøge os. Erhvervslivet skal fortsat prioriteres højt, og ved at udvikle attraktive og levende byer tiltrækker vi også nye typer af virksomheder.

Høje-Taastrup Kommune har mange styrker, som skaber et unikt potentiale for vækst – og vi har som Byråd et ansvar for at forfølge dem. Med vækstpolitikken træffer vi derfor nogle bevidste strategiske valg, som skal sikre, at vi når i mål med vores ambitioner om at skabe de bedste rammer for både nuværende og fremtidige borgere og virksomheder. Vækst er vejen til et godt liv i Høje-Taastrup Kommune - vækst er vejen til velfærd.

På Byrådets vegne
Michael Ziegler, borgmester

Find information om

Luk alle
Udfold alle