Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Drøn på Skolegården

Gadehaveskolen har fået en bevilling på 100.000 kr. fra den landsdækkende kampagne ”Drøn på Skolegården” til at udvikle skolegården til et testlab, hvor eleverne kan teste sig selv og afprøve deres viden med fokus på naturfag, krop og bevægelse.

Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse, der står bag kampagnen, har nu udvalgt 17 skoler, der går videre i et fælles udviklingsforløb – heriblandt Gadehaveskolen i Høje Taastrup. De 17 skoler støttes med op til 100.000 kr. til eksterne rådgivere til at konkretisere idéerne på skitseniveau.  

Projektet under Drøn på Skolegården understøtter Gadehaveskolens nye naturfaglige profil. Ideen er at gøre skolegården til et sted, hvor eleverne kan teste sig selv og afprøve deres viden indenfor naturfag, krop og bevægelse. Samtidig skal projektet på Gadehaveskolen bidrage til at skabe et attraktivt og aktivt udeområde, der ikke blot kan bruges i undervisningen, men også efter skoletid, så skolegården bliver et naturligt sted at mødes og være aktiv.

I januar 2014 udvælger konsortiet bag Drøn på Skolegården minimum fem projekter til realisering med mulighed for at modtage yderligere 2 mio. kr. i støtte.  

Byrådet i Høje-Taastrup har afsat 200.000 kr. i 2013 til projektudvikling og 2.700.000 kr. i 2014 til realisering af projektet.

Kontaktperson: Rune Bæklund, 4359 1625.

 

Opdateret 17. februar 2014

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00