Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Fleksibel udlejning

Med henblik på at skabe en bedre balance i beboersammensætningen indgår Høje-Taastrup Kommune aftaler med boligorganisationerne om fleksibel udlejning.

Aftalerne giver fortrinsret til beboere, der er i arbejde eller under uddannelse. Hvis man vil skrives op på den fleksible venteliste skal man kontakte boligorganisationerne, der administrerer aftalerne.

Oversigt over aftaler om fleksibel udlejning

Opdateret 24. maj 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00