Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Initiativaftaler

På baggrund af regeringens strategi ”Ghettoen tilbage til samfundet”, blev der i 2011 indledt et strategisk samarbejde mellem regeringen og kommunerne.

Samarbejdet er udmøntet i såkaldte initiativaftaler, der opstiller mål for udviklingen i ”ghettoområderne” og beskriver de redskaber, som der sættes i værk for at nå målet.

Initiativaftale Tåstrupgård

Initiativaftale Charlottekvarteret 

Kontaktperson: Rune Bæklund, 4359 1625.

Opdateret 17. februar 2014

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00