Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Områdefornyelse i Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune gennemfører områdefornyelsesindsatser, der skaber øget attraktion for bosætning, styrker grundlaget for private investeringer og integrerer udsatte boligområder i den øvrige by.

Høje-Taastrup Kommune har både store og små områdefornyelser. De store områdefornyelser støttes af Staten med ca. 1/3 af det samlede beløb. Midlerne kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Reglerne er fastlagt i byfornyelsesloven.

Som forberedelse af områdefornyelsen udarbejdes et byfornyelsesprogram, som skal godkendes af Byrådet og ministeriet. Byfornyelsesprogrammet udarbejdes sammen med områdets beboere og interessenter og bliver grundlaget for områdefornyelsens realisering.

For hver områdefornyelse er der etableret en styregruppe med repræsentanter fra lokalområdet udpeget af Byrådet og repræsentanter fra Byrådet. Styregruppen skal sikre borgerinddragelsen i forbindelse med, at projekterne i byfornyelsesprogrammet detailplanlægges. Anlægsprojekterne indstilles til Byrådet inden de udføres.

De små områdefornyelser modtager ikke støtte fra staten, men er helt finansieret af Høje-Taastrup Kommune. Her er der ikke nødvendigvis en styregruppe. Borgerne er dog stadig aktive i projekterne fra start til slut.

Læs mere om

Opdateret 23. februar 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00