Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Områdefornyelse i Gadehavekvarteret

I 2015-2020 gennemføres en områdefornyelse af Gadehavekvarteret

Områdefornyelsen er bygget op om tre overordnede temaer:

  1. Nye mødesteder og attraktive byrum
  2. Sikre og trygge veje og stier 
  3. Flere aktiviteter og stærk identitet

Som en del af områdefornyelsen er der i 2014 gennemført et forsøgsprojekt om, hvordan kriminalpræventive og tryghedsskabende tiltag kan indbygges i områdefornyelsen gennem belysningstiltag.

Projekterne:

  • Forsøgsprojekt: Lys på Livet  (rapporten er på vej)
  • Børn og voksne i bevægelse omkring skolen: Drøn på SkolegårdenKlimatårnet 
  • Move and Meet – stierne i kvarteret (Ikke i gang)
  • Gadehaven – Dit Grønne Mødested: (Trafikanalyse igangsat)

Her finder du Byfornyelsesprogrammet

Kontaktperson: Rune Bæklund, telefon 43 59 16 25.

Opdateret 14. februar 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00