Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Projekt Råderum i Charlottekvarteret

Strøget skal blive en del af et grønt, rekreativt træk fra Høje-Taastrup gennem Charlottekvarteret og videre ud til Hedeland. Projektet vender Charlottekvarterets bagsider til forsider og sikrer, at der færdes flere mennesker gennem området. Langs strøget udvikles lokale attraktioner og mødesteder, som inviterer til ophold for de forbipasserende.

Høje-Taastrup Kommune har sammen med boligorganisationerne VIBO og Domea modtaget støtte fra Realdania til at udvikle et projekt med titlen Råderum, der handler om at sammenbinde Hedehusene og Charlottekvarteret med et strøg for bløde trafikanter. Indretning og udformning af “råderummene” langs strøget udvikles gennem beboerinddragelse og med udgangspunkt i eksisterende kvaliteter og drivkræfter (Aktivitetshuset, Charlotteskolen m.v.). 

I 2012-2013 er arkitekterne LIW-planning i gang med at udvikle et skitseprojekt for projektet i samarbejde med boligforeningerne VIBO og Domea samt Høje-Taastrup Kommune. Der er via den boligsociale helhedsplan endvidere et tæt samarbejde med lokale beboergrupper og foreninger samt lokale institutioner, skoler og klubber. Skitseprojektet skal i 2013 lede frem til en ansøgning til Realdania og Landsbyggefonden om midler til realisering af projektet. 

Kontaktperson: Rune Bæklund, 4359 1625.

Opdateret 17. februar 2014

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00