Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Styringsdialog

Høje-Taastrup Kommune afholder årlige styringsdialogmøder med hver enkelt boligorganisation om udviklingen i boligområderne mv.

Styringsdialogen munder ud i en aftale for hver boligorganisation og en beretning fra Høje-Taastrup Kommune.

I 2016 blev der for første gang afholdt en fælles styringsdialogkonference.

Læs opsamling på styringsdialogkonference 2016

Kontaktperson: Nabil Zacharias Ben Chaabane, 43 59 13 18.

Opdateret 13. januar 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00