Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Børn, unge og familie

Herunder kan du læse hvordan du kan få hjælp som ung mor, hjælp til at styrke dine It-kompetencer, eller hvem du kan tale med, hvis du er i konflikt med din familie.

Klar til børn

Unge mødre har en langt sværere adgang til arbejdsmarkedet end gennemsnittet. Høje-Taastrup gennemfører derfor projektet Klar til Børn, der styrker de unge mødres og deres kæresters ressourcer, så barnet får en god opvækst og den unge mor ikke ender på vedvarende offentlig forsørgelse.  

Kontakt: Børne- og ungerådgivningscenteret, 2027 0197.

Bydelsmødre- få hjælp til din rolle som mor

Bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune uddanner bydelsmødre i de udsatte boligområder. Bydelsmødre er frivillige kvinder, som hjælper andre kvinder i forhold til børneopdragelse, motion, kost eller fritid. Bydelsmødre hjælper også i forhold til at oversætte breve eller gå med til møder i kommunen, på skoler eller daginstitutioner.  

Kontakt: Bibliotekerne, 4335 2000.

Konflikthåndtering- generationskonflikter, tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber

Høje-Taastrup Kommune har et team, kaldet K-Team, som er uddannet til at kunne vejlede og mægle i sager om generationskonflikter, tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber.  

Kontakt: K-Team, 4359 1200.

Differentieret normering i dagtilbud

Høje-Taastrup Kommune har afsat 2,45 mio. til bedre normeringer i daginstitutionerne som fordeles med afsæt i boligsociale forhold og socioøkonomiske tal. Det betyder, at institutionerne ikke har ens normering, men at der tages højde for, at der i nogle områder i kommunen er større udfordringer og derfor differentieret normeringsbehov, mens det for andre er status quo.  

Kontakt: Institutions- og skolecenteret, 4359 1000.

Opdateret 13. marts 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00