Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Boligsocial indsats, integration og medborgerskab

Høje-Taastrup Kommune vil gerne sikre lige muligheder for alle borgere og sammenhold på tværs af kommunens befolkning og boligområder. Mangfoldighed er et kendetegn og en styrke for kommunen på tværs af alder, baggrund, etnicitet m.v.

I Høje-Taastrup Kommune er der en række store almene boligområder, som har en høj andel af borgere der er arbejdsløse eller på førtidspension og en høj andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. I disse boligområder er den derfor en koncentration af sociale problemer, f.eks. misbrugsproblemer, lav indkomst, lav uddannelsesgrad og kriminalitetsproblemer. Endvidere medfører disse områder udfordringer i forhold til at skabe integration.

Høje-Taastrup Kommune har derfor i samarbejde med boligorganisationerne igangsat en boligsocial indsats i de udsatte boligområder. Endvidere har Høje-Taastrup Kommune igangsat en bredspektret indsats, der både indeholder integrationsfremmende, sociale, kulturelle, beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige, kriminalpræventive tiltag, samt særlige tiltag på institutions-, klub og skoleområdet. Tiltagene er endvidere suppleret med den fysiske udvikling af boligområderne, f.eks. forbedringer af byrum og infrastruktur.

Opdateret 22. december 2014

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00