Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Inklusion af udsatte beboere

Herunder kan du læse om Høje-Taastrup kommunens tiltag til inklusion af udsatte beboere.

Opgangsfællesskaber

Høje-Taastrup Kommune har siden 2010 oprettet en række opgangsfællesskaber og kontaktcentre i kommunens boligområder. Opgangsfællesskaberne har til formål at sikre udsatte borgere mulighed for at bo i almene boliger så tæt på det almene liv og lokalsamfund som muligt, samtidig med de modtager den nødvendige støtte i hverdagen. Kontaktcentrene sikrer også, at udsatte borgere såvel som boligområdets medarbejdere og lejere, kan søge hjælp og støtte til at udvikle et godt og trygt nabofællesskab.

Kontakt: Social- og handicapcenteret, 43 59 10 00.

Alternative boliger

Høje-Taastrup Kommune har etableret 10 alternative boliger, som er målrettet socialt udsatte hjemløse og hjemløsetruede borgere, der vurderes at kunne bo i egen bolig med den rette individuelle støtte. Boligerne er tilknyttet en social vicevært, der støtter beboerne i det daglige, og som samtidig fungerer som kontaktperson for naboer og det øvrige nærmiljø.

Kontakt: Social- og handicapcenteret, 43 59 10 00.

Gældsrådgivning

Høje-Taastrup Kommune har igangsat et tværgående projekt der skal forebygge boligudsættelser. Projektet indeholder både at afhjælpe beboere i restanceproblemer, samt at forebygge sådanne problemer, der opnås gennem et samarbejde mellem boligforeningerne og kommunen. Projektet har afsæt i nærværende, personlig og helhedsorienteret (økonomisk) rådgivning til de udsætningstruede beboere.

Kontakt: Gældsrådgivningen , 43 59 10 00. 

Frivilligcenter

Høje-Taastrup Kommune etablerede i 2011 et Frivilligcenter i kommunen. Frivilligcenteret etablerer bl.a. selvhjælps- og netværksgrupper for mennesker der f.eks. er i sorg, er ensomme eller har problemer med ledighed. Alle forløb er gratis og opstartes af en frivillig igangsætter som forinden gennemgår kursus om selvhjælp.

Læs mere på frivilligcentrets hjemmeside

Bostøtte til psykisk sårbare og borgere med misbrug

Høje-Taastrup Kommune har et korps af pædagogisk uddannede hjemmevejledere, som yder støtte og vejledning til psykisk sårbare og/eller misbrugende borgere i eget hjem. Bostøtte kan bla. indbefatte støtte til at bevare eller forbedre psykiske, fysiske og sociale funktioner og udvikle egne ressourcer, støtte til at indgå i samvær og aktiviteter med andre. støtte til kontakt med sagsbehandler, hjemmeplejen, læge mv. eller hjælp til læsning af post samt overskue og tilrettelægge sin økonomi.

Kontakt: Social- og handicapcenteret, 43 59 10 00.

Støttekontaktkorps

Høje-Taastrup Kommune har et korps af pædagogisk uddannede støtte kontakt personer, som yder opsøgende arbejde målrettet psykisk sårbare og/eller misbrugende borgere i eget hjem. Støtten kan indbefatte: Opsøgende indsats og kontaktskabende arbejde, vurdering af borgerens tilstand og boligens forfatning, relationsarbejde eller brobygning til eventuelt bostøtteforløb.

Kontakt: Social- og handicapcenteret, 43 59 10 00.

Opdateret 12. januar 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00