Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Kriminalitetsforebyggelse

Herunder kan du læse om hvilke kriminalitetsforebyggende tiltag Høje-Taastrup kommune har sat i gang.

Gadeplan

Høje-Taastrup Kommune har ansat et team af gadeplansmedarbejdere, der opsøger børn og unge på gaderne, i butikscentrene, på stationerne og i boligområderne. Gennem kontakt til de udsatte og kriminalitetstruede unge hjælper Gadeplan de unge videre i deres liv.   

Kontakt: Center for Fritid og Kultur, 4359 1000. 

Mentorer og forældrecoaches

Høje-Taastrup Kommune vil sammen med et korps af mentorer og rollemodeller, hjælpe unge til at undgå at blive inddraget i ekstreme miljøer og dermed forebygge radikalisering. Endvidere uddannes forældrecoaches, der kan bistå i samtaler med både unge og andre forældre, hvis unge er i berøring med radikalisering. 

Kontakt: Center for Fritid og Kultur, 4359 1000.

Exit-program for kriminelle

Som en del af den forebyggende indsats mod kriminalitet samarbejder Høje-Taastrup Kommune med kriminalforsorgen om at tilbydes hjælp og støtte til medlemmer af bande- og rockergrupper, som er motiverede for et liv uden for miljøet og uden kriminalitet. 

Kontakt: Center for Fritid og Kultur, 4359 1000.

Opdateret 14. juli 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00