Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Kultur og Fritid

Herunder kan du læse om kommunens tiltag på Fritid og Kulturområdet.

Særlige klubtilbud

Høje-Taastrup Kommune har etableret særlige klubtilbud i to af de udsatte boligområder, som er målrettet de unge, der hænger ud i boligområderne.  

  • U-Turn i Gadehavegård
  • Ungdomscafeen i Tåstrupgård  

Kontakt: Center for Fritid og Kultur, 4359 1000.

Fritidspas for udsatte børn

Høje-Taastrup Kommunen har etableret en fritidspasordning, der giver udsatte børn og unge gratis adgang til kommunens klubber og foreninger i op til et halvt år for at få flere udsatte børn og unge til at have et aktivt fritidsliv.

Læs folder om fritidspas 

Kontakt: Anja Mørkeberg, 43 59 15v94.

Forældreinvolveringsprojekt

Høje-Taastrup Kommune har igangsat en indsats, der skal opmuntre forældre fra udsatte boligområder til at blive frivillige i kommunens foreninger.  

Kontakt: Jamilla Jaffer, 43 59 13 18.

Get2Sport

Høje-Taastrup Kommune har en samarbejdsaftale med Get2Sport - under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), der søger at styrke frivilliges vilkår og muligheder i udsatte boligområder i Danmark. Gennem samarbejdet gives kompetenceudvikling og aflastning af ledere og trænere i foreningerne. Endvidere støttes foreningerne i at etablere særlige projekter for udsatte unge i boligområderne.  

Kontakt: Maria Holmström, 40 23 67 08.

HOPE

Høje-Taastrup Kommune har igangsat et social- og musikpædagogisk tilbud kaldet ”House of Performance” (HOPE). Formålet med HOPE er at skabe en positiv personlig udvikling for børn og unge fra de udsatte boligområder ved at forankre dem i et stærkt socialt fællesskab omkring musik, dans og performance sammen med børn fra hele kommunen.  

Kontakt: Jan Hansen Musikskolen, 4335 2850.

Opdateret 13. marts 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00