Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Boligsocial årsrapport

De Boligsociale Årsrapporter giver et helhedsorienteret billede af den boligsociale situation i Høje-Taastrup Kommune og følger udviklingen heraf.

I rapporterne sammenlignes de boligsociale data for den almene sektor med den ikke-almene sektor for at belyse forholdene omkring beboersammensætningen i begge sektorer.

Sammenlagt skaber årsrapporten et relativt nuanceret billede af situationen og udviklingen i boligområderne i Høje-Taastrup Kommune.

Boligsocial Årsrapport 2010

Kontakt: Rune Bæklund, 4359 1625.

Opdateret 21. februar 2014

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00