Politikker og strategier
 • Få siden oplæst

Politikker og Råd

Integrationsrådet

Høje-Taastrup Kommune har et Integrationsråd, der vejleder byrådet i forhold til at sikre en effektiv integrationsindsats, og som bidrager til at fremme dialog om integration i kommunen.

Se integrationsrådet forretningsorden her

Integrationsrådets hjemmeside er under opbygning

Kontakt: Integrationsrådets sekretær Jamilla Jaffer: JamillaJa@htk.dk

Integrations- og Medborgerskabspolitik

Høje-Taastrup Kommunes overordnede vision for integrationsområdet for perioden 2012-2024 er, at vi:

 • fokuserer vi på inklusion, ligeværd og et stærkt fællesskab og medborgerskab
 • fokuserer vi på ressourcerne i hvert menneske og ser mangfoldighed som en styrke
 • dyrker vi viden om og kendskab til hinanden
 • skaber vi rammerne for, at alle kan deltage og klare sig godt i samfundet
 • modvirker vi dannelsen af parallelsamfund med alle midler

Integrations- og medborgerskabspolitik

Kontakt: Jamilla Jaffer, telefon 43 59 13 18.

Børne- og Ungepolitik

Den nye børne- og ungepolitik har fem vigtige og sammenhængende temaer:

 1. Det første er ’Trivsel og fællesskaber’, som handler om, at alle børn og unge skal sikres trivsel i deres udvikling og at være en del af fællesskaber i deres hverdag.
 2. Det andet tema er, at ’Børn og unge skal lære endnu mere’. Det understreger, at børn og unge skal opnå viden og kompetencer og mødes med ambitiøse mål og udfordringer.
 3. Tredje tema er et styrket og ligeværdigt og gensidigt forpligtende samarbejde med barnets og den unges familie og netværk.
 4. Fjerde tema er at sikre, at der er sammenhæng og helhed i børn og unges liv – dvs. at der er sammenhæng og gode overgange mellem institution, skole, ungdomsuddannelse osv.
 5. Og endelig understreger børne- og ungepolitikkens femte tema, at der skal være udviklingsmuligheder for alle, således at børn og unge med særlige behov med respekt for deres udgangspunkt har samme mulighed som alle andre børn og unge for at udvikle sig.

For hvert af temaerne er der udarbejdet konkrete indsatser, som kan skabe resultater i løbet af de kommende fire år.

Under børne- og ungepolitikken udarbejdes også en strategi for at forebygge, at børn fjernes fra almenområdet i skoler og dagtilbud, og at børn og unge anbringes uden for hjemmet. Desuden udarbejdes en indsats for at bekæmpe ungdomskriminalitet.

Læs Børne- og ungepolitikken her

Kontakt: Børne- og Ungerådgivningscenteret, telefon 43 59 10 00.

Opdateret 5. august 2015

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00