Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Støttemuligheder

Herunder kan du læse om, hvilke støttemuligheder der er til integrationsfremmende projekter, og til frivilligt socialt arbejde i Høje-Taastrup kommune.

Integrationspulje

Høje-Taastrup Kommune afsætter hvert år en pulje på 300.000 kr. til projekter, der sætter fokus på og styrker det frivillige foreningsarbejde på integrationsområdet.

Læs mere om integrationspuljen

Kontakt: Nabil Zacharias Ben Chaabane, 43 59 13 18.

Pulje til Frivilligt socialt arbejde (§18 puljen)

Høje-Taastrup Kommune afsætter årligt en pulje på ca. 600.000 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der er ansøgningsfrist i henholdsvis oktober og april.

Se ansøgningsskema og vejledning

Kontakt: Anja Mørkeberg, 43 59 15 94.

Opdateret 30. september 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00