Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Uddannelse og beskæftigelse

Herunder kan du læse om forskellige kommunale tiltag og initiativer for at fremme uddannelse og beskæftigelse i kommunen.

Heldagsskole

Høje-Taastrup Kommune har etableret en heldagskole i Tåstrupgård, der sikrer at børnene opnår faglige, sociale og personlige kompetencer på niveau med børn på de øvrige skoler i kommunen. Heldagstilbuddet understøtter barnets hele liv; både den faglige, den sociale og den personlige udvikling.  

Kontakt: Institutions- og skolecenteret, 4359 1000.

Profilskole

Høje-Taastrup Kommune har etableret en naturfaglig profilskole Gadehavegård, der skal gøre skolen til et attraktivt valg og motivere flere til at tage en naturfaglig uddannelse.  

Kontakt: Institutions- og skolecenteret, 4359 1000.

Styrk de store i boligområderne

 Høje-Taastrup Kommune har igangsat en særlig indsats for at forbedre adfærden hos de unge i de udsatte boligområder. Det sker ved at der indføres et forskningsbaseret pædagogisk træningsprogram for unge med aggressiv adfærd (ART). Medarbejdere, der til dagligt arbejder med store børn og unge, uddannes som ART-instruktører, så de kan gennemføres ART-forløb for unge i boligområderne.  

Kontakt: Institutions- og skolecenteret, 4359 1000.

Udvidet forældresamarbejde

Høje-Taastrup Kommune har et udvidet forældresamarbejde med tosprogede forældre med flere forældresamtaler.  

Kontakt: Institutions- og skolecenteret, 4359 1000.

Uddannelse til alle

Høje-Taastrup Kommune er med i UTA (Uddannelse Til Alle), der arbejder på, at alle for en uddannelse. Det er blandt andet i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelse der sættes ind med et tæt samarbejde imellem de to institutioner.  

Kontakt: Institutions- og skolecenteret, 4359 1000.

Frivillige mentorer

Jobcenteret Høje-Taastrup inviterer og uddanner borgere til at være frivillige mentorer for unge. Mentorordningen matcher frivillige voksne, med unge kontanthjælpsmodtagere, der har brug for en voksen som sparringspartner og ekstra støtte i en periode. 

Kontakt: Anette Rasmussen, Jobcenter, 4335 3973. 

Sprogcenter

Høje-Taastrup Sprogcenter underviser i dansk sprog, kultur og samfundsforståelse. Prøve i dansk 3 skal bestås for at søge om dansk indfødsret.

Opdateret 5. august 2015

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00