Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Arbejdsmiljøpolitik og -strategi

Et godt arbejdsmiljø er en væsentlig forudsætning for, at de ansatte trives på deres arbejdspladser, og at Høje-Taastrup Kommune dermed kan fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere.

Arbejdsmiljøindsatsen tager afsæt i, at et aktivt arbejdsmiljøarbejde i praksis løftes i et samspil mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Endvidere indgår arbejdsmiljøindsatsen som en integreret del af det daglige ledelsesarbejde, der bl.a. bygger på kommunens værdier:

  • Menneskelighed og positivt livsyn
  • Engagement
  • Professionalisme
  • Helhed

Der skal til enhver tid være en klar og tydelig ansvars- og opgavefordeling i arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdet med arbejdspladsvurdering (APV), den årlige arbejdsmiljødrøftelse samt indberetning og analyse af arbejdsulykker er områder, som alle arbejdspladser skal være fortrolige med håndteringen af.

Høje-Taastrup Kommune er proaktiv i forhold til arbejdsmiljøarbejdet, hvilket betyder, at arbejdsskader forebygges. Prioritering af forebyggelse af arbejdsmiljøbelastninger hviler på såvel kvantitative som kvalitative oplysninger, så ressourcerne til forebyggelse bruges optimalt.

Høje-Taastrup Kommune arbejder aktivt på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte i kommunen. Arbejdspladserne arbejder til enhver tid med de særlige arbejdsmiljøudfordringer, som er typiske for netop deres arbejdsområde. Fremadrettet betyder dette, at Arbejdstilsynet ikke har grund til at udstede påbud til arbejdsplader i Høje-Taastrup Kommune.

Læs hele Arbejdsmiljøpolitikken og -strategien

Opdateret 8. april 2014

Ansvar for denne side

HR-Center

T: 43 59 10 00