Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Demensstrategien 2014-2018

Den primære målgruppe for demensstrategien er politiske beslutningstagere, kommunens borgere og medarbejderne på ældreområdet.

Andelen af borgere med demens stiger i de kommende år bl.a. på grund af, at antallet af ældre stiger. Den gennemsnitlige levetid med bl.a. kroniske sygdomme stiger og optræder også i stigende omfang hos ældre med demens. Sideløbende sker der en positiv udvikling inden for demensforskningen, hvor man bliver dygtigere til at opspore sygdommen. Begge dele betyder nye og øgede udfordringer til de kommunale tilbud inden for demensområdet. I Høje-Taastrup Kommune har den ældrepolitiske linje allerede i en del år indeholdt en målsætning og indsatser for demensområdet.

Formulering af en demensstrategi skal sikre ens og helhedsorienterede tilbud til demente borgere og deres pårørende. Derudover skal den opfange den ønskede ældrepolitiske linje ved at præcisere en målsætning, og tydeliggøre Høje-Taastrup Kommunes fokus i indsatserne frem til 2018, hvorefter den tages op til revision.

Demensstrategien for 2010-2013 er evalueret, og Ældre- og Sundhedsudvalget har den 1. april 2014 godkendt demensstrategien for 2014-2018. 

Formålet med demensstrategien

Demensstrategien skal  

  • Sikre tidlig opsporing og udredning hos borgere med demens
  • Sikre grundig, relevant og let tilgængelig information til både borgere og pårørende
  • Sikre den demente borger og dennes pårørende høj livskvalitet længst muligt
  • Sikre at kvaliteten af demensindsatsen altid er den bedst mulige og baseret på evidens (dokumenteret viden)
  • Fokus på juridiske aspekter i forhold til demens.
  • Grupper med særlige behov og udfordringer.
  • Sikre plejeboligpladser til borgere med demens

 Læs hele Demensstrategien 

Opdateret 26. juli 2018

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00