Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Finansiel strategi

Finansiel strategi fastlægger rammerne for Høje-Taastrup Kommunes styring af rentebærende aktiver og passiver, og den fastlægger de overordnede rammer for denne styring.

Målet for strategien er at maksimere afkastet og begrænse finansielle omkostninger samt sikre et godt beslutningsgrundlag for den løbende styring af aktiver og passiver. Dette gøres ved et kontinuerligt overblik over de rente-, kurs- og valutarisici, der er forbundet med de rentebærende aktiver og passiver.

Optagelse af nye lån kan kun ske efter beslutning i Byrådet.

Kassekredit- og leasingfinansiering er ikke omfattet af denne strategi.

Læs den Finansielle Strategi