Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

International strategi

Høje-Taastrup Kommunes internationale arbejde skal være et instrument til udvikling. Det internationale arbejde skal via adgang til ny viden og netværk understøtte kommunens strategiske indsatser og tilføre væsentlig værdi.

Det internationale arbejde tager afsæt i fire indsatsområder:

  • Afsøge muligheder og søge midler gennem Copenhagen EU-office i det omfang det tilfører væsentlig værdi til kommunens strategiske indsatser 
  • Aktivt indgå i samarbejdet om tiltrækning af udenlandske investeringer i regi af Greater Copenhagen
  • Skabe og understøtte netværk ved at samarbejde med venskabsbyer og ad hoc baserede internationale samarbejder.
  • Understøtte lokale virksomheders vækst- og eksportmuligheder ved hjælp af bl.a. International House’, Væksthusets og Eksportrådets ekspertise på området.
Læs International strategi 2016-20 for Høje-Taastrup Kommune
Opdateret 19. juli 2018

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00