Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Kommuneplan

Kommuneplanen er Byrådets langsigtede plan for udvikling af arealer, infrastruktur og ejendomme i kommunen. Planen rækker 12 år frem.

Planens bestemmelser er grundlaget for kommunens lokalplanlægning, samt administration af planloven. Planen er samtidig kommunens vejplan efter vejlovgivningen.

Planen rummer emner som:

  • Kommunens bystruktur, og byernes afgrænsning
  • Områder til boliger, virksomheder og detailhandel
  • Kommunens veje og anden infrastruktur
  • Landsbyernes udviklingsmuligheder
  • Retningslinjer for anvendelse af det åbne land
I planen kan du finde Planredegørelsen med tilhørende bilag herunder blandt andet miljøvurderingen.

Kommuneplanen rummer desuden kommunens Udviklingsstrategier, som er grundlaget for planen.


Du kan læse den seneste kommuneplan her 

Opdateret 26. juli 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00