Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Mad- og måltidsprincipper i dagtilbud

Maden i Høje-Taastrup Kommunes daginstitutioner er sund og varieret. Den følger de offentlige anbefalinger for sund mad og vægter i øvrigt økologien højt

Formålet med mad- og måltidsprincipper for dagtilbud er at give personale og forældre et fælles grundlag for at sikre barnets trivsel og sundhed bedst muligt.

I disse mad- og måltidsprincipper er beskrevet en række overordnede emner som vedrører mad og måltider i dagtilbud.

Forældrebestyrelsen sætter principperne for den lokale udmøntning for hvert af afsnittene 3-11.

Læs Principper for mad- og måltider i dagtilbud

Opdateret 30. januar 2017

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00