Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Den langsigtede økonomiske politik

Den langsigtede økonomiske politik indeholder målsætninger for syv definerede områder.

Disse områder er:

  1. Det skattefinansierede driftsresultat
  2. Anlægsudgifter
  3. Indtægter
  4. Kassebeholdningen
  5. Den langfristede gæld
  6. Formue- og gældspleje
  7. Økonomistyring og effektiviseringer

Disse målsætninger konkretiseres i pjecen "Den langsigtede økonomiske politik"