Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Plan for socialområdet for voksne

Social- og Handicapcentret i Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne.

Centret er kommet langt i dette arbejde, men området er fortsat under et stort udgiftspres, og mulighederne for at kunne hente yderligere effektiviseringsgevinster på området kræver en langsigtet faglig omstillingsproces.

Derfor har Social- og Handicapcentret i 2013-2014 udarbejdet en plan for socialområdet for voksne, der præsenterer en række konkrete forslag til udvikling af socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune frem mod år 2020.

Læs mere om Plan for socialområdet for voksne

Opdateret 23. oktober 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00