Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Politikker

Her kan du finde Byrådets politikker inden for de politiske udvalgs fagområder. Desuden finder du kommunens Udviklingsstrategi, som sætter strategisk retning for udviklingen i kommunen og for de kommende års arbejde med politikker, planer og indsatser.