Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Børne- og ungepolitik

Uddannelse er afgørende for at fremtidssikre kommunen, idet uddannelse er en væsentlig forudsætning for, at kommunens borgere kan få arbejde og tage ansvar for eget liv.

Med denne børne- og ungepolitik skal kommunens unge i endnu højere grad rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse, gerne videre uddannelse, og derved få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det vil vi gøre ved at sætte tidligt ind i børns liv med støtte til familier, der har behov for det, og med trygge og ambitiøse udviklings- og læringsmiljøer.

Alle børn og unge skal i endnu højere grad udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt uanset deres forudsætninger.

Trivsel og læring

Børne- og ungepolitikken skal sikre, at kommunens børn og unge lærer endnu mere. Dagtilbud, skoler og klubber skal arbejde sammen om fælles mål om eksempelvis sprog, læsning og trivsel for at ruste børnene til videre uddannelse. Vi skal have en af Danmarks bedste folkeskoler, som løfter alle – både de dygtigste og de, der har særlige udfordringer. Der skal være udviklingsmuligheder for alle. Politikken har derfor et særligt fokus, på at der skal gøres en tidlig og øget indsats helt fra spæd- og småbørnsalderen omkring børn i udsatte positioner.

Vi skal skabe de bedste rammer for, at hver enkelt kan udfolde og udnytte sine potentialer. Stærke og alsidige relationer ruster vores børn og unge til at deltage aktivt i samfundslivet. Vores børn og unge skal trives og være en del af fællesskabet – det styrker deres udvikling og læring. Vi ønsker, at børn og unges fællesskaber skal udvikles, så der er plads til alle i inkluderende miljøer.

Partnerskaber

Vores mål skal lykkes ved et endnu tættere partnerskab mellem alle på børne- og ungeområdet. Alle medarbejdere skal arbejde tværgående og koordineret, så børn og unge oplever sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse.

Forældre spiller en afgørende rolle for deres eget barns læring og udvikling. Men forældre og netværk kan også spille en stor rolle for hele institutionslivet og for de relationer, som børn og unge indgår i.

Byrådet lægger vægt på, at forældrenes ressourcer i endnu højere grad skal på banen – og at vi skal have alle med. Endelig sætter børne- og ungepolitikken fokus på, at et aktivt nærmiljø kan gøre en stor forskel for børn og unge. Vi skal have nærmiljøer, hvor institutioner og skoler samarbejder med foreninger, frivillige, uddannelsesinstitutioner og virksomheder om at danne og uddanne kommunens børn og unge.

Reel forandring

Med den ny børne- og ungepolitik vil Byrådet sikre, at Udviklingsstrategiens pejlemærker fastholdes og skaber
en reel forandring for kommunens børn og unge. 

Læs hele Børne- og ungepolitikken

Opdateret 14. oktober 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00