Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Eliteidrætspolitik

Høje-Taastrup Kommune ønsker med en eliteidrætspolitik at understøtte udvikling og fastholdelse af idrætstalenter i kommunen.

Eliteidræt skal være en naturlig del af kommunens idrætsliv, da Høje-Taastrup Kommune ønsker, at alle skal have mulighed for at udvikle deres talent – også dem der har et særligt talent. Det er kommunens ønske med en eliteidrætspolitik, at denne også vil smitte af på det øvrige idrætsliv i Høje-Taastrup Kommune.

Endelig er Idræt på topplan et godt kultur- og underholdningstilbud til kommunens borgere og vil fremme profileringen af Høje-Taastrup Kommune og kommunens kultur og idrætsliv.

Eliteidræt i Høje-Taastrup Kommune er defineret som ikke-kommerciel topidræt organiseret i lokale foreninger, og målgruppen forventes at udgøre cirka 3-8 foreninger og cirka 150 udøvere.

Eliteidrætspolitikken skal ses som et supplement til Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik.

Eliteidrætspolitikken er udarbejdet med inspiration fra udøvere, trænere og klubledere og formuleret i tæt samarbejde med Idrættens Samråd. Ligeledes er den seneste viden om talentudvikling og eliteudøveres vilkår inddraget i arbejdet.

Definition

Eliteidrætten i Høje-Taastrup kommune omfatter de sportsfolk indenfor hold- og individuelle idrætsgrene, som deltager i internationale mesterskaber, eller deltager på det absolut højeste nationale plan inden for den givne sports konkurrencestruktur i Danmarks Idrætsforbund regi.

Eliteidrætsudøverne 

Internationalelite

Deltager i internationale mesterskaber (NM/EM/VM/OL alternativt World Cup. Det gælder ikke invitationskonkurrencer). 

Nationalelite

Deltager på det absolut højeste nationale niveau inden for den givne sports konkurrencestruktur. 

Høje-Taastrup elite (HTK-elite)

Udøvere der, udover ovennævnte, deltager i konkurrencer i idrætsgrene på følgende niveau:

  • Fodbold, Herrer – 3. bedste række
  • Fodbold, Kvinder – 2. bedste række
  • Håndbold, Herrer – 2. bedste række
  • Håndbold, Damer – 2. bedste række

Talentudvikling

Udøvere, der konkurrerer om kvalifikation til en af ovennævnte. For ovennævnte gælder i øvrigt, at der er tale om seniorer og udøvere ned til 15 år. 

Foreningerne

Foruden visioner og mål for eliteidrætten skal foreningerne udvise vilje og evne til at gennemføre planer, udvikle leder- og trænerkvalifikationer, udvikle organisation og miljø samt foretage den nødvendige økonomiske, tids- og facilitetsmæssige prioritering.

Opdateret 13. marts 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00